Werkwijze

U kunt voor verschillende soorten advies bij De ThuisDiëtist terecht. Bij De ThuisDiëtist staat uw zorgvraag centraal, hierop zal de werkwijze worden afgestemd. De diëtist denkt met u mee en geeft aan welke doelstellingen haalbaar zijn. Een voedings- of dieetadvies is daarom altijd maatwerk.

De diëtist heeft tevens een geheimhoudingsplicht en zal dan ook alleen met uw goedvinden een rapportage naar de verwijzer sturen.

 

Hieronder de verschillende mogelijkheden.

 

U bent verwezen door een (huis)arts of specialist

De ThuisDiëtist zal bekijken wat de verwijsreden van de (huis)arts of specialist is en zal ingaan op uw persoonlijke verwachtingen. 

Het eerste consult is 1 uur face to face contact en 30 minuten verwerkingstijd. In het eerste consult zal de diëtist veel vragen stellen om zich een goed beeld te kunnen vormen. Daarna wordt er gezamenlijk bekeken welke doelstellingen nagestreefd kunnen worden.

Vervolgconsulten zijn minimaal 20 minuten face to face contact en 10 minuten verwerkingstijd. Het aantal vervolgconsulten is afhankelijk van de verwijsreden.

 

U heeft geen verwijzing van een (huis)arts of specialist

Ook zonder verwijzing van een (huis)arts of specialist kunt u bij De ThuisDiëtist terecht. De werkwijze van de diëtist is hetzelfde als met een verwijzing van de huisarts met één uitzondering. Voor aanvang van het consult zullen u een aantal algemene vragen gesteld worden om te beoordelen of de diëtist u kan behandelen. Deze screening zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen.